0506 180 01 02
 
GEZİLECEK YERLER

ANTALYA HAKKINDA  


Antalya adını kurucusu, Bergama Kralı II. Attalos'dan alır. Attalos'a atfen Attalia adını alan kente
Türkler önce Adalya daha sonra da Antalya adını verirler. Yapılan arkeolojik kazılarla Antalya ve 
bölgesinde günümüzde 40 bin yıl önce insanların yaşadığı kanıtlanmıştır. Antalya'nın 27 km.
 kuzeybatısında, Yağcılar sınırları içindeki Karain Mağarasında bulunan kalıntılar Paleolitik, 
Mezolitik, Neolitik ve bronz çağlarına aittir. M.Ö. 2000 yılından bu yana bölge, sırası ile Hitit,
 Pamphylia, Lykia, Kilikya gibi kent devletleri, Pers, İskender, Antigonos, Ptolemais, Selevko, 
Bergama Krallığı egemenliklerini tanımıştır. M.S. 7. yüzyıldan sonra bölge Selçuklular ile 
Bizanslılar arasında sık sık el değiştirmiş, 1207 yılında Selçukluların eline geçmiştir. 
Bunu Tekelioğulları, Osmanlılar, Karamanoğulları, sonra tekrar, Osmanlı egemenlikleri izlemiştir. 

Akdeniz Bölgesinin en önemli kentlerinden olan Antalya'nın kara sınırını Toros sıradağları oluşturur. 
İl bu kesimde, batıdan doğuya doğru Muğla, Burdur, Isparta, Konya ve İçel illeri, güneyde Akdeniz ile 
çevrelenmektedir.

 İl topraklarının üç tarafı yüksek dağlarla çevrilidir. En yüksek dağı Beydağı (3085m.) ve Akdağ (3075m.) dır.
 Bu dağların tümüne Güney Toroslar denilmektedir. Batıdan Eşen Çayı'ndan doğuda Kaledron (Kaldıran) Çayı'na 
kadar uzanan kıyı bandından kuzeyinde ovalar yer alır. İl sınırları içinde belli başlı akarsuları ise Alara Çayı,
 Dimçay, Manavgat Irmağı, Köprüçay, Eşençay ve Devrense Çayı'dır. Yörenin bitki örtüsünü oluşturan maki türleri 
Toroslar'ın etekleri boyunca ve yamaçlarında 300 m.ye kadar görülürler. Bu türler arasında ladin, katran ardıcı, 
mersin ve kocayemiş sayılabilir.

Antalya ilinde iki iklim hüküm sürer. Sahil bölgesinde tipik Akdeniz iklimi: yazlar sıcak ve kurak, kışlar 
ılık ve yağışlıdır. Yukarı bölgede Akdeniz iklimi ile İç Anadolu iklimi arasında geçiş teşkil eden kara iklimi hakimdir. 

Antik Kentler 

Antiocheia Adcragum : 

Gazipaşa ilçesinin doğusunda, 18 km. uzaklıktaki Güney Köy sınırları içerisindedir. 
Kentin adı Kommagene Kralı 4. Antiochus'dan gelmektedir. Kalesi, sütunlu cadde, agora, hamam, zafer takı,
 kilise, kentin nekropol alanı kalıntıları bulunmaktadır. Kentin nekropolünde bölgeye özgü beşik tonozlu, 
ön avlulu anıtsal mezarlar oldukça iyi korunmuştur. 

Adanda-Lamos: 

Antik kent, Gazipaşa ilçesinin 15 km. kuzeydoğusundadır. Bugünkü Adanda köyünün 2 km. kuzeyinde,
 yüksek ve sarp bir dağın zirvesinde kurulmuştur. Kent surlarla çevrilidir. Kentin giriş kapısının güneyinde, 
büyük bir kule bulunmaktadır. Kentin diğer kalıntıları arasında doğal kayaya oyulmuş çeşme ve iki adet tapınağı 
sayabilir. Bu kentin nekropolünde de blok taşların oyulması ile yapılmış yekpare lahitler önemli kalıntılar 
arasındadır. Kalıntılar, dağlık Klikya bölgesinin kültürünü ve sanatını en iyi şekilde yansıtmaktadır. 

Nephelis:

 Antik kente ulaşım, Gazipaşa-Anamur 12. km.'sinden sonra Muzkent Köyünün içinden geçerek güneye sapan 
yaklaşık 5 km. stabilize bir yol ile sağlanmaktadır. Kent, akropol ve doğu-batı boyunca uzanan kalıntılardan 
oluşmaktadır. Kentin ayakta kalabilmiş yapıları Orta Çağ Kalesi, Tapınak Odeon Sulama sistemi ve nekropol alanlarıdır. 

Selinus: 

Gazipaşa Plajının bulunduğu Hacımusa Çayının güneybatısındaki yamaçlarında yer alan antik 
Selinus kenti, dağlık Klikya bölgesinin en önemli kentlerinden biridir. Kentin akropolü tepeye kurulmuştur.
 Tepe üzerindeki Orta Çağ Kalesinin sur duvarları ve kuleleri oldukça iyi korunmuştur. 
Akropol, içerisindeki kilise ve sarnıç günümüze kadar gelebilmiş önemli yapılardandır.Kentin diğer yapıları 
hamamlar, agora, İslami Yapı (Köşk), su kemerleri ve nekropol'dur. Alanya Müzesindeki ostoteklerin çoğunluğu 
Selinus Nekropolünden getirilmiş olup, burada ostotek atölyesinin varlığını sürdürmektedir. 

GEZİLECEK YERLER

Tarihi ve Kültürel Çevre 

 

Surlar ;

Surlardan günümüze şehrin içindeki birkaç burç ile Hadrian Kapısı ve yanındaki kuleler, 
limana bakan büyük kule ve liman surlarının bazı parçaları kalabilmiştir. İki surdan biri 
yat limanını, diğeri şehri at nalı gibi kuşatır. Kale Kapısı Meydanında ayakta kalan kulelerden 
birisi saat kulesi olarak kullanılmaktadır. Surların kente girişi sağlayan dört kapısı vardır. 

 

Kaleiçi ;
 

Bugün Antalya'nın "Tarihi Çekirdek Kenti" olan ve "Kaleiçi" adıyla tanınan semti
 büyük bir kısmı yıkılmış ve yok olmuş iki surla çevrilidir. İç sur, yarım daire şeklinde yat 
limanını kuşatır. Restorasyon çalışmaları sonucunda Kaleiçi, pansiyonları, barları, çarşısı ile 
turizm merkezi haline gelmiştir. Liman ise yat limanı olarak düzenlenmiştir. Keleiçi restorasyon 
çalışmalarından dolayı Turizm Bakanlığı'nı 28 Nisan 1984 de FİJET tarafından Altın Elma 
(Turizm Oskarı) ödülü verilmiştir. 

 

Hadrianus Kapısı ; 

Zamanımıza kadar yanlarındaki iki kule ile sağlam kalan tek kapı Üçkapılar veya diğer adı 
ile Hadrianus Kapısı olup, Pamphylia'nın en güzel kapısıdır. M.S. 130 yılında imparator
 Hadrianus'un Antalya'ya gelişi onuruna yapılan kapı, sütunları hariç, tamamen beyaz mermerden
yapılmıştır. Oyma ve kabartmaları olağanüstüdür. 

 

Eski Antalya Evleri ; 

Yazların çok sıcak ve kışların ılık geçtiği Antalya'da evlerin yapımında soğuktan çok, 
güneşi önlemeye ve serinlik sağlamaya önem verilmiştir. Gölgeli taşlıklar ve avlular hava 
akımını kolaylaştıran özelliklerdir. Depo ve hol görevi yapan girişi ile üç kat üzerine kurulmuştur. 

 

Müzeler ve Örenyerleri

 

Müzeler 
 

Antalya Müzesi ; 
 

Adres: Konyaaltı Cad. Antalya  Tel: 0 242 238 56 88-89  Faks: 0 242 238 56 87

 

Side Müzesi ; 

Adres: Selimiyeköyü Manavgat - Antalya  Tel: 0 242 753 10 06  Faks: 0 242 753 27 49 

 

Alanya Müzesi ;
 

Adres: Hilmi Bağcı Cad. Alanya - Antalya  Tel: 0 242 513 12 28

 

Perge Müzesi ;

 

Noel Baba Kilisesi 

 

Dim Mağarası

 

Perge ; 

Antalya'nın 18 km doğusunda, Aksu Bucağı'nın sınırları içindedir. Kilikya - Pisidya ticaret yolunun üstünde 
yer aldığı için önemli bir Pamphylia şehridir. Şehrin kuruluşu diğer Pamphylia şehirleriyle aynı zamana rastlar
 (M.Ö. 7 yy.). Ana tanrıçası Perge Artemisi olan Perge hristiyanlar için önemli bir kent idi. 
M.S. Aziz Paulos ve Barnabas Perge'ye gelmiştir. Magna Plancia gibi kimi zenginler Perge'ye 
önemli anıtlar kazandırmışlardır. 

 

 İlk kazıların 1946 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından başlatıldığı
 Perge'de önemli kalıntılar şunlardır: 

 

Tiyatro:

 Cavea, orkestra ve scene olmak üzere üç ana bölümden oluşur. 12,000 seyirci kapasitelidir.
 Alt tarafta 19, üstte 23 oturma sırası vardır. 

 

Stadion: 

34 x 34 m. boyutlarındadır. Tonozlar üzerinde onüç oturma sırası vardır. 
Doğu ve satı tarafa otuzar, kuzeyde ise on tonoz bulunmaktadır. 
Her üç tonozdan biri Stadion'a giriş, diğer ikisi ise dükkan olarak kullanılmaktadır 

 

Agora: 

Şehrin ticari ve politik merkezidir. Ortadaki avlunun etrafında çepeçevre dükkanlar vardır. 
Bazı dükkanların tabanı mozaikle kaplıdır. Meydanın ortasında 13.40 m.
 Çapında yuvarlak bir yapısı olan agora 76 x 76 m. boyutlarındadır. 

 

Sütunlu Cadde: 

Aropol eteğinde nympheum arasında uzanır. Ortasında 2 m. genişliğinde bir su kanalı 
caddeyi ikiye ayırır.  Perge'deki diğer yapılar, nekropol, surlar, gymnasium, hamam, 
anıtsal çeşme ve kapılardır. 

 

Sillyon

 

Aksu'nun 13 km kuzeydoğusunda Yanköy yakınlarındadır. Kent, Aspendos ve Perge yönünde, 
yüksekte duran bir plato üzerine, M.Ö. 14.yy.da kurulmuştur. Çeşitli uygarlıkları yaşayan
 kentten Selçuklular da yararlanmıştır. Stadyum, cimnazyum, kuleler, Selçuklu Mescidi ve 
sahne kısmı yok olan bir tiyatro geriye kalan kalıntılardır. 

 

Termessos

 

Termesos Antalya'ya 34 kilometre mesafedeki bir Doğal Park olan Güllük Dağı içerisinde batı 
tarafında 1050 metre yükseklikte bir plato üzerindedir. Termesos Anadolu'nun içlerinden gelen 
Solymler tarafından kurulmuştur. 

 

Önemli kalıntılardan olan 4200 kişi kapasiteli tiyatro, İmparator Augustus tarafından M.S. 1.yy. ın 
hemen başlarında yaptırılmıştır. Üstü örtülü meclis toplantı binası olan Odeon'un 600 kişilik oturma 
yeri bulunmaktadır. Birbirine bağlı beş sarnıçtan oluşan yer altı sarnıcı su depolamak ve zeytinyağı 
saklamak için kullanılmıştır. 

 

Batı tarafı açık, diğer tarafları sütunlu galerilerle çevrili Agora; 6 m. yükseklikteki platform üstünde 
oturan kahramanlık anıtı Hereon, Korint düzenli tapınak, Zeus Solymeus Tapınağı, Küçük ve 
Büyük Artemis Tapınakları, Gymnasium, gözetleme kuleleri diğer önemli kalıntılarıdır. Bunların dışında 
pek çok anıt ve 1200 ün üzerinde kaya mezarı bulunmaktadır. 

 

Olympos

 

Antik Likya'nın en önemli liman kentlerinden olan Olympos, tarih boyunca mitolojiyeye konu olmuştur. 
Konumunun elverişliliği nedeniyle korsanların barınağı olan Olympos, bugün sahip olduğu tarihsel değerleri, 
3200 m'lik mutteşem sahili, endemik bitkileri, Caretta caretta'ları Khimaira'sı, tüm sportif etkinliklere olanak 
veren muhteşem doğası ve pansiyon olarak kullanılan meşhur ağaç evleri ile tüm dünyaca bilinmektedir. 

 

Ariassos

 

Antikite'den kalma Ariassos, Antalya-Burdur otoyolu'nun 48. kilometresinde, sola dönülen bir sapaktan 
1 kilometre mesafededir. Bir dağın yamacında kurulmuş olan şehir hamamları, kaya mezarları açısından görülmeye değerdir. 

 

Phaselis

 

Phaselis'e Antalya-Kemer otoyolu'nun 57. kilometresinde sola bir kilometre döndükten sonra ulaşılır. 
Rodoslular tarafından milattan önce 7. yüzyılda kurulan kent Doğu Likya'nın en önemli liman 
kenti olarak bilinir. Üç iskelesi bulunan antik kentin içinde 20-24 genişliğinde bir cadde bulunmaktadır. 
Caddenin batı ucundan Hadrian geçidi, sağ ve sol yanlarından ise dükkanlar ve hamamlar bulunmaktadır. 
Kente kara ve denizyolu ile ulaşmak mümkündür. 

 

Limyra

 

Milattan önce 5. yüzyıldan beri varolduğuna inanılan kent Kumluca-Finike Karayolu'nun 11. kilometresindedir.
 141 yılında yaşanan depremde önemli bir hasar görmüş kent ayakta kalmayı başarmış fakat 7. ve 9. yüzyılda
 Arap işgaline uğramasının ardından boşalmıştır. Kent üç parçadan oluşmuştur. Acropolis, 
yerleşim birimleri ve necropolis. 

 

Arycanda

 

Kumluca-Finike otoyolunun Turunçova mevkiine 26 kilometre uzaklıktadır. 
Akarçay vadisini kontrol eden kentin tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmemektedir.
 Buluntulara göre kentin milattan önce 5. yüzyılda varolduğu düşünülmektedir. M.S. 240 yılında yaşanan 
depremde önemli ölçüde zarar gören kent 11. yüzyıla kadar canlılığını sürdürmüştür. Bizans döneminde Aalanda 
olarak bilinen kentin birçok binası iyi korunmuş durumdadır. 

 

Demre (Myra)

 

Finike'ye 25 km. Kaş'a 48 km. uzaklıktaki Demre, Likya uygarlığının 6 büyük şehrinden biridir. 
İlk kez M.Ö. 5. yüzyılda yerleşim merkezi haline gelen Demre, önceleri deniz kıyısındayken, 
Demre çayının getirdiği alüvyonlar sonucunda denizle olan bağlantısı kesilmiştir. Şehir M.S. 9. yüzyıldaki 
Arap istilaları sonrasında terkedilmiştir. Kaya mezarları, tiyatro ve St. Nicholas kilisesi görülmeye 
değer yapılardır. Hadrian tarafından yaptırılan içinde tahıl ambarı da bulunan Andriake limanının Demre ile bağlantısı vardır. 

 

St. Nicholas Kilisesi ( NOEL BABA )

 

Yaygın olarak Noel Baba olarak bilinen St. Nicholas M.S. 245'te Fethiye yakınlarında Patara'da doğmuş 
ve M.S. 363'de ölmüştür. Zengin bir ailenin iyi eğitilmiş oğlu olan St.Nicholas hayatını insanlara 
özellikle de çocuklara ve denizcilere yardıma adamıştır. Bu yardımlarının sağladığı ünü bugüne dek 
Noel Baba efsanesi olarak gelmiş ve güncelliğini korumuştur. 

 

Demre rahibi olarak insanlara dini ve sosyal yardımlarda bulunan St. Nicholas ölünce Demre'ye gömüldü 
ve mezarının yanına adına bir kilise inşaa edildi. 1080'de İtalyan korsanlar bazı kemikleri Bari'ye 
kaçırdılar. Ancak kalan bazı kemik parçaları bugün Antalya Müzesindedir. 

 

İlki 5-7 Aralık 1983 yılında yapılan Noel Baba sempozyumu, o günden beri değişik din ve eğitimlerden 
gelen insanların katılımıyla her yıl tekrarlanıyor. Bu sempozyumda St. Nicholas'ın çizgisinden gidilerek 
değişik din ve inançlardan olan insanlara barış, dostluk ve kardeşlik çağrısı yapılıyor. 

 

Simena (Kale)

 

Güzelliğini, tarihi, denizi ve güneşinden alan Simena'ya Üçağız'dan deniz yoluyla da ulaşılabilir.
 Karşısındaki Kekova adasında bulunan ve Akdeniz'in büyüleyici mavisinin altında yer alan batık şehri
 ve antik kalıntılar görülmeye değerdir. Tarihi Likya uygarlığına kadar uzanan Simena'da pek çok uygarlık 
kalıntılarına rastlamak mümkün. Kayalara oyulmuş tiyatro ve surlar bunlardan yalnızca birkaçıdır. 

 

Kekova

 

Kaş-Demre arasındadır. Akdeniz'de Üçağız Köyü karşısında kıyıya 500 m olan adada bulunan batık Antik Kenttir. 

 

Patara 

 

Kalkan-Fethiye yolunda, Kalkan'dan yaklaşık 10 km. önce ve güneyde yer alır Patara. 
Şehrin merkezinde bulunan renkli seramikler, şehrin tarihinin M.Ö. 5. yüzyıla dek uzandığını 
göstermektedir. St. Nicholas'ın doğum yeri olmasının yanı sıra, Büyük İskender zamanının önemli 
bir liman şehriydi. Biri Patara'ya giden üç kapılı surlar M.S. 110'da Vali Modestus tarafından 
yaptırılmıştır. En önemli kalıntılarından biri antik Patara Tiyatrosudur. 

 

Xanthos

 

Xanthos nehrinin vadisine kurulan şehir Likya uygarlığının en eski ve en büyük şehridir. 
M.Ö. 4292'daki Pers istilalarına kadar bağımsız olan Xanthos, şehirlerini istilacılara karşı 
cesurca savunmuş ancak başarılı olmayacaklarını anlayınca önce kadınlarını öldürmüşler ve 
kendilerini ateşe atarak topluca intihar etmişler. Daha sonra Bölgeye göç eden 80 aile şehri 
yeniden kurmuş fakat yaklaşık 100 yıl sonra şehir bir yangınla yerle bir olmuştur. Yeniden 
inşaa edilen şehir batı ile ilişkilerini güçlendirerek, önemli bir merkez haline gelmiş ancak 
şansızlıklarından kurtulamamıştır. Brutus'un vergilerine direnince, şehir tahrip edilmiş ve halk 
savaşa sürüklenmiş ve Xanthos felaketler şehrine dönüşmüştür. 

 

Şehir Likya merkezi etrafında oluşmuştur ve dışında da kalıntılar vardır. Tiyatronun batısındaki 
kalıntılar bugün de ilgi çekmektedir. Kayalar üzerindeki Harpy heykeli en önemli eserlerden biridir. 
Orjinali İngiltere'de British Museum'da bulunan eserin yerinde yalnızca kopyası vardır. 

 

Kaş (Antiphellos)

 

Likya şehirlerinden biri olan Kaş'ın adı taşlık yer anlamına gelen "Phellos" tan gelir. 
Kaş bugün iyi korunmuş kaya mezarları ve tiyatrosuyla görülmeye değer bir sahil kasabasıdır. 

 

Side ;   Manavgat-Side 

 

Aspendos ;   Antalya'nın 48 km doğusunda, Serik ilçesinde yeralan antik kentin kalıntıları büyük ölçüde ayaktadır. 
Serik İlçesi-Aspendos 

 

CAMİLER VE KİLİSELER

 

Yivli Minare ve Külliyesi, Kesik Minare Camii, Bali Bey Camii, Muratpaşa Camii, İskele Camii,
 Karatay Medresesi, Ahi Yusuf Mescidi ve Türbesi önemli olanlardır. 

 

HANLAR

 

Evdir Han Antalya'dan kuzeye giden yolda ilk durak yeri Evdir Handır. Bugünkü Antalya-Korkuteli
 karayolunun 1 km. doğusunda ve Antalya'ya 18 km. uzaklıktadır. En fazla dikkati çeken kısmı sivri
kemerli portalı olan Evdir Han 1210-1219 tarihleri arasında İ.Keykavus tarafından yaptırılmıştır. 

 

Kırkgöz Han Antalya - Afyon arasındaki ikinci durak yeri Kırkgöz Han'dır. Kırkgöz Han Antalya'ya 30 km.
 uzaklıkta bulunan Kırkgöz'de Pınarbaşı mevkiindedir. Çok sağlam bir durumdadır. 

 

MİLLİ PARKLAR VE KORUNAN ALANLAR

 

Düden Şelaleleri Şehir merkezine yaklaşık 10 km. uzaklıktadır. 20 m. yükseklikten dökülen 
şelalenin ana kaynağı "Kırkgöz Mevkii"ndedir. Aşağı Düden Şelalesi ise Lara yolu üzerinde
 merkeze 8 km. uzaklıktadır. Yaklaşık 40 m.lik bir falezden denize dökülür. 

 

Altınbeşik Mağarası Milli Parkı 
Beydağları Milli Parkı ,  
Güllük Dağı Milli Parkı ,  
Köprülü Kanyon Milli Parkı ,  
Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı,
Alacadağ Tabiatı Koruma Alanı,  
Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı,  
Dibek Tabiatı Koruma Alanı

 

MAĞARALAR

 

Antalya ili sınırlarında turizme açılmış pek çok mağara bulunmaktadır.

 

YAYLALAR

 

Genel olarak 1000 m. ve daha fazla yüksekliği olan, yaz ayları oldukça serin geçen, 
Toros Dağları'ndaki yaylalarda, Antalyalılar ve Yörükler yaz mevsimini geçirirler. 
Bölgedeki başlıca yaylalar Bakırlı, Fesleğen, Yeşil Yayla, Saklıkenttir. 

 

SPORTİF AKTİVİTELER

 

Kayak Merkezi  ; Coğrafi konumu nedeni ile 4 mevsimin aynı anda yaşanabildiği Antalya'da, 
sahilde denize girerken, Antalya'ya 50 km uzaklıktaki Saklıken'te kayak yapmak mümkün olmaktadır. 

 

Dağcılık ve Tırmanma 

 

Toros Dağlarının uzantılarından Beydağları Antalya il sınırları içindedir. 600-3086 m. 
yükseklikleri arasında yer alan dağlar jeologlar ve coğrafya bilimciler için değişik olanaklar sunar. 
Tekedoruğu, Bakırlı Dağ, Tahtalıdağ ve Kızlar Sivrisi önemli doruklardır. En yüksek doruğu 3086 m. 
ile Kızlar Sivrisi'dir. Dağcılar bu doruğa sedir ormanları ile kaplı Çamkuru Vadisi'nden ulaşılır. 
Dağa tırmanış bir gün içinde tamamlanabilir. 

  

Rafting 

 

Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırlarındaki Köprüçay, ülkenin en ilgi çekici rafting merkezlerindendir.
Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden olan Manavgat ilçesi sınırlarında akan Manavgat Çayı, 
rafting için elverişli parkurlara sahiptir. 

 

Sualtı Dalış  ; Antalya kıyılarındaki pek çok noktadan sualtı dalış yapmak mümkündür. 

 
Avcılık 

 

Kıyı boyunda ve yaylalarda bol miktarda keklik, sülün, ağaç güvercini, bıldırcın, üveyik, 
kayalık kesimlerdi ve ovalarda yaban güvercinleri, çulluk, turaç, karatavuk vardır.  
Göller ve gölcüklerde yaşayan çok sayıda yaban ördeği ve yaban kazı kış aylarında kıyılara inerler. 
Sahilin ormanlık kesiminde geyik, tilki, sansar, alageyik, sincap, yaban keçisi, 
dağlarda ise ayı, kurt türleri bulunur. 

 

Balıkçılık 

 

Görmek isteyeceğiniz her türlü balığı Antalya sularında bulabilirsiniz. 
Akay, avcı, çipura, fangri, iskarmaç, iskorpit, isparit, istavrit, kılıç, kırlangıç gibi balıklar 
ve Akdeniz'e özgü girida balığı çok lezzetlidir. Akarsuların denizle birleştiği yerde özellikle 
levrek ve kefal bulunur. Turna, pisi, izmarit, böcek, istakoz ve kerevit de yakalanabilir. 

 

Antalya bir alabalık cennetidir. Bölge çaylarında bol miktarda bulunan alabalıkların yanısıra 
kefal, levrek, sazan ve yılan balıklarını da çeşitli akarsu ve göletlerde görmek mümkündür. 

 

Gençlik Kampları 

 

Antalya Kemer ilçesinde gençlerin faydalanabileceği Orman kampları bulunmaktadır. 

 
NE ALINIR

 

Antalya'da yerli ve yabancı turistlerin her çeşit ihtiyacını karşılayabilecek satış mağazası vardır.
 Antalya hemen her türlü meyve ve sebzeden yapılan reçelleri ile ünlüdür.
 Antalya'ya özgü turunç, 
bergamut, 
patlıcan, 
karpuz reçelleri en önemlileridir. 
Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı satış mağazalarında ve Kaleiçindeki dükkanlarda 
Türkiye'ye özgü hediyelikler bulunabilir. Yörenin kök boyası ile boyanan "Döşemealtı Halıları" da çok ünlüdür. 


NE YENİR

 

Kırsal alanda yaşayan yörüklerin beslenme biçiminin temelini hayvancılık ve buğdaydan elde edilen besinler belirler. 
Kıyı şeridinde az da olsa yaş sebze üretilmesine karşın iç bölgelere gidildikçe buğday ve kuru sebze ağırlık kazanır.   
Günümüz beslenme düzeninde yerlerini koruyan yerel yemeklerin başlıcaları 
şunlardır: Kölle (buğday, fasulye, nohut ve bakla haşlaması), saç kavurması, domates civesi, hibeş, arapaşı, 
tandır kebabı, tatlılardan isa patlıcan, bergamut ve turunç reçeli sayılabilir. 

 

YAPMADAN DÖNME

 
Antalya'nın her köşesine dağılmış antik kentlerini gezmeden, 
Antalya Müzesini görmeden, 
Saklıkent'e gitmeden, 
Kaleiçi ve Eski Antalya Evlerini görmeden, 
Akseki İlçesinde Kardelen 
çiçeğinin fotoğrafını çekmeden, 
Döşemaltı halısı almadan, 
Yöre reçellerini tatmadan, 
Dönmeyin..


 

 

ANTALYA DA ANTİK KENTLER ve TARİHİ YERLER

Aspendos Antik Kenti(Belkıs) , Aspendos Tiyatrosu , Karain mağarası , Termesos , Trebenna , Ariassos , Onobara , Perge  Antik Kenti , Phaselis , Olympos – Chimaira Antik Kenti , Limyra , Arykanda Antik Kenti , Sillyon Antik Kenti , Side Apollon Tapınağı , Side Antik Tiyatrosu , Side Antik Kenti , Myra Antik Kenti, Simena Antik Kenti , Apollonia Antik Kenti ,  Andriake (Çayağız) , Kekova , Simena (Kaleköy) , Soura Antik Kenti , Seleukeia Antik Kenti , Teimiussa (Üçağız) , Antiphellos Antik Kenti (Kaş) , Patara , Xanthos Antik Kenti , Likya Birliği Meclis Binası , Hadrian Kapısı  . Antalya da en çok ziyaret edilen ve önerdiğimiz  tarihi yerler arasında

ANTALYA PLAJLARI ve SAHİLLERİ : Lara Plajı , Konyaaltı Plajı , Ulaş Plajı ,  Kleopatra Plajı , Keykubat Plajı , Phaselis Plajı , Kaputaş Plajı , Damlataş Plajı , Adalar Plajı (Karaali parkında Falezler ve Kayalıklar Plajı diye geçer.) , Sorgun Plajı , Finike Sahilleri , Karpuz Kaldıran Plajı , Adrasan Kıyıları , Olimpos Kıyıları , Çıralı Kıyıları ,Tekirova Kıyıları , Patara Kumsalı , Kemer Plajı , Koru Plajı (Gazipaşa ) , İncekum Plajı  , Karğıcak Sahili , Mahmutlar Sahili , Konaklı Sahili , Payallar Sahili , Türkler Sahili , Avsallar Sahili , Okurcalar Sahili , Kızılot Sahili , Sorgun (Titreyengöl ) Sahili , Manavgat Sahili , Side Sahili , Kumköy Sahili , Çolaklı Sahili , Boğazkent Sahili , Belek Sahili , Göynük Sahili , Kiriş Sahili , Çamyuva Sahili , Mavikent Kıyıları ,  Demre Kıyıları , Kaş Kıyıları , Kalkan Kıyıları